5-6 ΕΤΩΝ

Τα αναπτυξιακά στάδια ή ορόσημα δίνουν μια εικόνα ως προς τις αλλαγές που αναμένουμε από τα παιδιά σε κάθε ηλικία. Είναι αδύνατον κανείς να γνωρίζει πότε ακριβώς θα αποκτήσει ένα παιδί μια συγκεκριμένη δεξιότητα διότι κάθε παιδί ακολουθεί το δικό του ρυθμό ανάπτυξης. Ωστόσο, τα αναπτυξιακά ορόσημα σε συνδυασμό με τη παρατήρηση της γενικής εικόνας του παιδιού, βοηθούν ώστε να εντοπιστούν τυχόν δυσκολίες ή ελλείμματα. Παρατηρήστε τα ακόλουθα, ενδεικτικά, αναπτυξιακά ορόσημα και ζητήστε τα βοήθεια του ειδικού εάν διαπιστώσετε ότι κάτι σας προβληματίζει με την εξέλιξη του παιδιού.

  • Αφηγείται ιστορίες
  • Παράγει προτάσεις με πολλές λέξεις.
  • Παράγει το μέλλοντα στις προτάσεις.
  • Αντιλαμβάνεται την έννοια του χρόνου
  • Αντιγράφει γεωμετρικά σχήματα και γράμματα..
  • Ντύνεται και γδύνεται χωρίς βοήθεια.
  • Χρησιμοποιεί πιρούνι-κουτάλι μπορεί και μαχαίρι.
  • Μπορεί να σταθεί στο ένα πόδι για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα.
  • Συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες.
  • Δείχνει περισσότερο ανεξάρτητος.