Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Τι είναι η ειδική διαπαιδαγώγηση;

Η ειδική διαπαιδαγώγηση είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με την εκπαίδευση των παιδιών – εφήβων που αντιμετωπίσουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αρχικά, πραγματοποιείται αξιολόγηση των γνωστικών και μαθησιακών ικανοτήτων του παιδιού – εφήβου και έπειτα σχεδιάζονται εξατομικευμένα προγράμματα μαθησιακής παρέμβασης. Η ειδική διαπαιδαγώγηση έχει στόχο τη θεραπευτική προσέγγιση των «αδυναμιών» του παιδιού, με τρόπο που να καλύψει τις εκπαιδευτικές του ανάγκες. Η προσέγγιση αυτή διαφέρει σε σχέση με εκείνη που λαμβάνουν τα υπόλοιπα παιδιά της ίδιας ηλικίας. Η ειδική διαπαιδαγώγηση αφορά ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Το έργο του ειδικού είναι η μαθησιακή υποστήριξη μαθητών που παρουσιάζουν δυσκολίες μάθησης,

Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να είναι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ή να εμφανίζονται στο πλαίσιο άλλων διαταραχών όπως:

 • Νοητική καθυστέρηση,
 • Αυτισμό
 • Διαταραχές λόγου και ομιλίας
 • Διαταραχές συγκέντρωσης και προσοχής
 • Διαταραχές συμπεριφοράς
 • Προβλήματα όρασης και ακοής
 • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
 • Δυσγραφία
 • Δυσορθογραφία
 • Δυσαναγνωσία
 • Δυσαριθμησία