0-12 ΜΗΝΩΝ

Τα αναπτυξιακά στάδια ή ορόσημα δίνουν μια εικόνα ως προς τις αλλαγές που αναμένουμε από τα παιδιά σε κάθε ηλικία. Είναι αδύνατον κανείς να γνωρίζει πότε ακριβώς θα αποκτήσει ένα παιδί μια συγκεκριμένη δεξιότητα διότι κάθε παιδί ακολουθεί το δικό του ρυθμό ανάπτυξης. Ωστόσο, τα αναπτυξιακά ορόσημα σε συνδυασμό με τη παρατήρηση της γενικής εικόνας του παιδιού, βοηθούν ώστε να εντοπιστούν τυχόν δυσκολίες ή ελλείμματα. Παρατηρήστε τα ακόλουθα, ενδεικτικά, αναπτυξιακά ορόσημα και ζητήστε τα βοήθεια του ειδικού εάν διαπιστώσετε ότι κάτι σας προβληματίζει με την εξέλιξη του παιδιού.

  • Αντιδρά στους ήχους
  • Κάνει βλεμματική επαφή.
  • Αναγνωρίζει τη φωνή της μητέρας του.
  • Χαμογελά όταν του μιλάτε.
  • Ανταποκρίνεται στο όνομά του.
  • Γυρίζει το κεφάλι του προς την πηγή των ήχων.
  • Διαθέτει κάποιο βασικό λεξιλόγιο.
  • Αρχίζει να μιμείται κάποιους ήχους.
  • Κάθεται χωρίς βοήθεια
  • Περπατάει στηριζόμενο σε έπιπλα.