Συμβουλευτική γονέων

Τι είναι η συμβουλευτική γονέων;

Η συμβουλευτική των γονέων είναι η συνεργασία των γονέων με έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας, με απώτερο σκοπό την αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού- έφηβου. Ο ειδικός θα βοηθήσει τους γονείς να φέρουν προς συζήτηση θέματα που τους απασχολεί για το παιδί, να αναγνωρίσουν αλλά και να διαχειριστούν τις πιθανές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει το παιδί, εκδηλώνοντας αρνητικές συμπεριφορές.

Μέσα από την συμβουλευτική υποστήριξη οι γονείς μπορούν να κατανοήσουν και να αποδεχτούν τις δυσκολίες του παιδιού αλλά και να μάθουν κατάλληλους τρόπους ώστε να το υποστηρίξουν, με σκοπό να βελτιωθεί η ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση αλλά και η συμπεριφορά του.

Πότε θα πρέπει να γίνεται συμβουλευτική γονέων;

Η συμβουλευτική των γονέων κρίνεται απαραίτητη σε όλες τις περιπτώσεις, όταν ένα παιδί αντιμετωπίζει αρνητικές συμπεριφορές, δυσκολίες ή διαταραχές. Παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα είτε συμπεριφοράς είτε διαταραχές, συχνά παρουσιάζουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, αλλά και κοινωνικές δυσκολίες. Οι γονείς θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να συμβάλουν στην διαχείριση και αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών.