Εργοθεραπεία

Τι είναι η Εργοθεραπεία;

Η Εργοθεραπεία «ως επιστήμη ασχολείται με την προώθηση της υγείας και της ευημερίας μέσω της εμπλοκής στο έργο» Η Εργοθεραπεία συμβάλει στην αποκατάσταση εκτέλεσης ουσιαστικών και σκόπιμων δραστηριοτήτων. Οι Εργοθεραπευτές χρησιμοποιούν θεραπείες οι οποίες αναπτύσσουν, ανακτούν ή διατηρούν τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής των ατόμων. Βοηθούν τα άτομα όχι μόνο να βελτιώσουν τις βασικές κινητικές λειτουργίες και τις ικανότητες συλλογιστικής τους, αλλά επίσης να αντισταθμίσουν τη μόνιμη απώλεια της εκάστοτε λειτουργίας. Ο απώτερος στόχος της Εργοθεραπείας είναι να βοηθήσει τα άτομα να έχουν ανεξάρτητη, παραγωγική και ικανοποιητική ζωή.

Ποιες διαταραχές χρειάζονται τη βοήθεια του Εργοθεραπευτή;

Η Εργοθεραπεία απευθύνεται σε παιδιά όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες

  • Στο γνωστικό-αντιληπτικό τομέα
  • Δυσκολίες συγκέντρωσης προσοχής και υπερκινητικότητα
  • Δυσκολίες στις δεξιότητες οργάνωσης, χωρό-χρονικό προσανατολισμό κ.α.
  • Δυσκολίες στην αδρή κίνηση (σσυντονισμός άνω και κάτω άκρων)
  • Δυσκολίες σε δεξιότητες ισορροπίας
  • Δυσκολίες στη λεπτή κίνηση
  • Βλεμματική επαφή
  • Αισθητηριακές δυσκολίες
  • Δυσκολίες καθημερινής ζωής, όπως είναι η αυτό εξυπηρέτησή. (ττουαλέτα, ντύσιμο κ.α.)