1-2 ΕΤΩΝ

Τα αναπτυξιακά στάδια ή ορόσημα δίνουν μια εικόνα ως προς τις αλλαγές που αναμένουμε από τα παιδιά σε κάθε ηλικία. Είναι αδύνατον κανείς να γνωρίζει πότε ακριβώς θα αποκτήσει ένα παιδί μια συγκεκριμένη δεξιότητα διότι κάθε παιδί ακολουθεί το δικό του ρυθμό ανάπτυξης. Ωστόσο, τα αναπτυξιακά ορόσημα σε συνδυασμό με τη παρατήρηση της γενικής εικόνας του παιδιού, βοηθούν ώστε να εντοπιστούν τυχόν δυσκολίες ή ελλείμματα. Παρατηρήστε τα ακόλουθα, ενδεικτικά, αναπτυξιακά ορόσημα και ζητήστε τα βοήθεια του ειδικού εάν διαπιστώσετε ότι κάτι σας προβληματίζει με την εξέλιξη του παιδιού.

  • Διαθέτει λεξιλόγιο 20-50 λέξεις.
  • Υπακούει σε απλές εντολές.
  • Χρησιμοποιεί δύο λέξεις για να σχηματίσει φράσεις.
  • Χρησιμοποιεί συμβολικά διάφορα παιχνίδια (π.χ τάισμα μωρού κ.α).
  • Τραβάει σπρώχνει και ρίχνει κάτω αντικείμενα.
  • Αναγνωρίζει αντικείμενα, που απεικονίζονται σε βιβλία.
  • Ζητάει δείχνοντας ή λέγοντας μια λέξη.
  • Ξεκινά να τρέχει.
  • Ανεβαίνει και κατεβαίνει σκάλα με βοήθεια.
  • Επιδεικνύει μεγάλη ανεξαρτησία.