3-4 ΕΤΩΝ

Τα αναπτυξιακά στάδια ή ορόσημα δίνουν μια εικόνα ως προς τις αλλαγές που αναμένουμε από τα παιδιά σε κάθε ηλικία. Είναι αδύνατον κανείς να γνωρίζει πότε ακριβώς θα αποκτήσει ένα παιδί μια συγκεκριμένη δεξιότητα διότι κάθε παιδί ακολουθεί το δικό του ρυθμό ανάπτυξης. Ωστόσο, τα αναπτυξιακά ορόσημα σε συνδυασμό με τη παρατήρηση της γενικής εικόνας του παιδιού, βοηθούν ώστε να εντοπιστούν τυχόν δυσκολίες ή ελλείμματα. Παρατηρήστε τα ακόλουθα, ενδεικτικά, αναπτυξιακά ορόσημα και ζητήστε τα βοήθεια του ειδικού εάν διαπιστώσετε ότι κάτι σας προβληματίζει με την εξέλιξη του παιδιού.

  • Απαντάει σε ερωτήσεις.
  • Κάνει απλές προτάσεις.
  • Μπορεί να παρακολουθήσει ένα διάλογο.
  • Του αρέσουν τα παραμύθια και τα παρακολουθεί με ευκολία.
  • Κάνει ερωτήσεις.
  • Τρώει μόνο του.
  • Ντύνεται με βοήθεια.
  • Ταυτίζει εικόνες με αντικείμενα.
  • Κάνει πετάλι σε τρίκυκλό.
  • Ανεβαίνει σκαλιά εναλλάσσοντας τα πόδια του.