4-5 ΕΤΩΝ

Τα αναπτυξιακά στάδια ή ορόσημα δίνουν μια εικόνα ως προς τις αλλαγές που αναμένουμε από τα παιδιά σε κάθε ηλικία. Είναι αδύνατον κανείς να γνωρίζει πότε ακριβώς θα αποκτήσει ένα παιδί μια συγκεκριμένη δεξιότητα διότι κάθε παιδί ακολουθεί το δικό του ρυθμό ανάπτυξης. Ωστόσο, τα αναπτυξιακά ορόσημα σε συνδυασμό με τη παρατήρηση της γενικής εικόνας του παιδιού, βοηθούν ώστε να εντοπιστούν τυχόν δυσκολίες ή ελλείμματα. Παρατηρήστε τα ακόλουθα, ενδεικτικά, αναπτυξιακά ορόσημα και ζητήστε τα βοήθεια του ειδικού εάν διαπιστώσετε ότι κάτι σας προβληματίζει με την εξέλιξη του παιδιού.

  • Απαντάει σε όλα τα είδη ερωτήσεων.
  • Γίνεται κατανοητό και από ανθρώπους που δεν γνωρίζει.
  • Η ομιλία του πλησιάζει περισσότερο σε αυτή των ενηλίκων όσον αφορά τη γραμματική και το συντακτικό.
  • Διηγείται τις εμπειρίες του.
  • Ζωγραφίζει έναν κύκλο ή ένα πρόσωπο.
  • Κρατάει σωστά το μολύβι.
  • Προσπαθεί να κόψει χρησιμοποιώντας το ψαλίδι
  • Βουρτσίζει τα δόντια του με βοήθεια.
  • Αναγνωρίζει χρώματα, έννοιες και συναισθήματα.
  • Συναρμολογεί πάζλ με πολλά κομμάτια.