Τι είναι ο αυτισμός; Μια γνωστή αλλά ταυτόχρονα άγνωστη λέξη!

Ο αυτισμός δεν είναι «αρρώστια», ο αυτισμός είναι μια νευροψυχιατρική κατάσταση όπου εμφανίζεται με ένα φάσμα συμπτωμάτων, από τη γέννηση του παιδιού και διαρκεί για ολόκληρη τη ζωή του. Λέγοντας φάσμα, εννοούμε ότι, κανένα παιδί /άτομο με αυτισμό δεν παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά- συμπτώματα με άλλο παιδί/ άτομο με αυτισμό. Οι δυσκολίες ποικίλουν ποιοτικά και ανάλογα με τον βαθμό της βαρύτητας.

Ο αυτισμός μπορεί να διαγνωστεί σε ηλικία 3 ετών όμως σε πολλές περιπτώσεις τα συμπτώματα είναι φανερά από πολύ μικρή ηλικία.

Ποιες είναι οι δυσκολίες που εμφανίζουν;

Ένα παιδί με αυτισμό μπορεί να παρουσιάζει δυσκολίες ως προς την κοινωνική του αλληλεπίδραση, την επικοινωνία ή/και να εμφανίζει στερεοτυπικές συμπεριφορές.

Η γλωσσική τους επικοινωνία εξελίσσεται πολύ αργά. Μπορεί κάποια παιδιά να μην αποκτήσουν ποτέ ομιλία ή αν την αποκτήσουν αυτή μπορεί να είναι ρομποτική, μονότονη.

Δυσκολεύονται στην επικοινωνία. Συχνά, αποφεύγουν να κοιτάξουν τον άλλο στα μάτια. Μοιάζουν σαν να μην θέλουν ή να μην ξέρουν πώς να παίξουν με άλλα παιδιά. Δεν γυρίζουν στο όνομα τους.

Συχνά, παρουσιάζουν αισθητηριακές δυσκολίες. Για παράδειγμα, κλείνουν τα αυτά τους σε ένα καθημερινό θόρυβο π.χ. όταν ακούνε την ηλεκτρική σκούπα ή πολλά άτομα να μιλούν, μπορεί να θέλουν να αγγίζουν διάφορες επιφάνειες ή να αποφεύγουν τις αγκαλιές κ.α.

Παρουσιάζουν επαναλαμβανόμενες «στερεοτυπικές» κινήσεις. Μπορεί να κουνούν το σώμα τους, να περιστρέφονται, να κάνουν φτερούγισμά των χεριών τους κ.α.

Συχνά, έχουν την ανάγκη να ακολουθούν την ίδια ρουτίνα προγράμματος και αν αυτό αλλάξει μπορεί να τους προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση.

Είναι σημαντικό να εντοπίζονται έγκαιρα τα συμπτώματα έτσι ώστε με την πρώιμή κατάλληλη θεραπευτική και εκπαιδευτική αντιμετώπιση να μπορέσουμε να βελτιώσουμε σημαντικές αναπτυξιακές τους δυσκολίες.

Μη ξεχνάμε πως παραμένουν παιδιά και έχουν την ίδια ανάγκη, με τον δικό τους τρόπο για παιχνίδι, μάθηση, αγάπη, αποδοχή με όλα τα παιδιά!

Μιχαηλίδου Φωτεινή

Λογοθεραπεύτρια –Μ.Ed Ειδικής Αγωγής

Κέντρο Ειδικών Θεραπειών “Λογοικόν”