Δραστήριο παιδί ή παιδί με ΔΕΠ-Υ;

Δραστήριο παιδί ή παιδί με ΔΕΠ-Υ;

Πολύ συχνά μπερδεύουμε τα δραστήρια παιδιά που είναι συνεχώς σε κίνηση με τα παιδιά που παρουσιάζουν διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικοτητα /παρορμητικότητα (ΔΕΠ-Υ)

Ένα παιδί μπορεί να εμφανίζει μόνο διαταραχή προσοχής, μόνο υπερκινητικοτητα /παρορμητικότητα ή και τα δύο μαζί.

Για να πούμε πως ένα παιδί έχει ΔΕΠ-Υ και δεν είναι απλά δραστήριο θα πρέπει να πληροί κάποια κριτήρια, για παράδειγμα να παρουσιάζει μια “λίστα“ από έντονες δυσκολίες στη συγκέντρωση ή /και την υπερκινητικοτητα.

Οι δυσκολίες αυτές να έχουν εμφανιστεί πριν την ηλικία των 7 ετών. Να υπάρχουν για μια περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών και να παρατηρούνται σε τουλάχιστον δύο πλαίσια. Π.χ. στο σπίτι και το σχολείο.

Τα παιδιά με δυσκολίες στη συγκέντρωση κάνουν συχνά λάθη απροσεξίας, χάνουν τα πράγματα τους, αποσπάται πολύ εύκολα η προσοχή τους, συχνά φαίνεται ότι δεν ακούνε όταν τους μιλούν κ.α.

Τα παιδιά με υπερκινητικοτητα/παρορμητικότητα κινούν συνεχώς τα χέρια και τα πόδια τους, δεν μπορούν να παραμείνουν στη θέση τους και σηκώνονται άσκοπα συνεχώς, δεν μπορούν να περιμένουν τη σειρά τους, πετάγονται για να μιλήσουν χωρίς να ολοκληρώσουμε την ερώτηση μας κ.α.

Ένα δραστήριο παιδί συνήθως σε ένα δομημένο περιβάλλον όπως είναι το σχολείο, μπορεί και οργανώνεται με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αρνητικές συνέπειες στην αναπτυξιακή του εξέλιξη. Αντίθετα οι συνέπειες της ΔΕΠ-Υ σε ένα παιδί μπορεί να φανούν στη μαθησιακή του εξέλιξη, στον κοινωνικό και το συναισθηματικό τομέα!

Τι μπορώ να κάνω ώστε να βοηθήσω το δραστήριο παιδί ή το παιδί με ΔΕΠ-Υ;

  • Οργανώνω το περιβάλλον με κατάλληλο τρόπο ώστε να μην υπάρχουν πολλά ερεθίσματα για να του αποσπάσουν την προσοχή.
  • Χωρίζω τις εργασίες του σε μικρά βήματα.
  • Αφήνω ελεύθερο χρόνο, κάνοντας συχνά διαλείμματα για εκτόνωση.
  • Χρησιμοποιούμε ποικίλους τρόπους στην μάθηση του.
  • Δημιουργούμε οπτικοποιημένο πρόγραμμα.
  • Παίζουμε ομαδικά παιχνίδια.
  • Όταν δουλεύουμε στο τραπέζι, μπορεί να καθίσει σε μπάλα γυμναστικής αντί για καρέκλα.

Μιχαηλίδου Φωτεινή

Λογοθεραπεύτρια- M.Ed Ειδικής Αγωγής

Κέντρο Ειδικών Θεραπειών “Λογοικόν”